33. Chrystus nauczający
33. Chrystus nauczający

Wymiary : 21 x 18 cm
Koszulka posrebrzana z elementami złoconymi

Cena netto : 206 zł