Odznaki
1. Księstwo Warszawskie.
2. Królestwo Polskie i powstanie listopadowe.
3. I Wojna Światowa i okres międzywojenny.
4. II Wojna Światowa i czasy współczesne.