62. Chrystus Nauczający
62. Chrystus Nauczający

Wymiary : 21,5 x 18 cm
Koszulka posrebrzana z elementami złoconymi

Cena netto : 225 zł